Jaké dotační změny čekají na majitele rodinných domů?

By Tomas Svoboda In Úsporné bydlení No comments

Už je to venku! Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili novou výzvu v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tentokrát zaměřenou hlavně na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, ale řada novinek se týká také domů rodinných.

Představme si je jasně a stručně podle podkladů, které poskytli sami vyhlašovatelé. Hlavní změny v programu Nová zelená úsporám a jeho třetí výzvě pro rodinné domy platné od 21. listopadu 2016 a účinné od 9. ledna 2017 jsou tyto:

Příjem žádostí dle nových podmínek

Příjem žádostí podle této aktualizace podmínek bude umožněn od 9. 1. 2017 od 10 hodin.

Podpora výstavby „zelených střech“

Současně se zateplením stávajícího rodinného domu (oblast podpory A), popř. s výstavbou nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B), je nově podporována i realizace zelených střech. Zelené střechy přispívají k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Podpora je poskytována ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podpora využití tepla z odpadní vody

V kombinaci s jiným opatřením je nyní možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém, nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům.

Podpora dostupnější pro památkově chráněné rodinné domy

Rodinné domy, které mají orgánem památkové péče omezen rozsah prováděných opatření, mají nyní možnost v případě realizace dílčího zateplení (oblasti podpory A. 0) získat podporu již při dosažení úspory energie ve výši 10 %.

Nové typy podporovaných zdrojů v případě výměny původního zdroje tepla na vytápění

Nově je možné získat podporu také na tepelná čerpadla s plynovým pohonem či na připojení domu k účinné soustavě zásobování tepelnou energií. Podmínky a možnosti získání podpory pro ostatní typy zdrojů tepla zůstávají nezměněny.

Možnost využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů namísto fotovoltaických panelů

Do Závazných pokynů byl plně zapracován dříve zveřejněný metodický pokyn pro oblast podpory C. 3, který přinesl zejména zjednodušení podmínek pro získání podpory na pokročilé fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie. Navíc byly podmínky upraveny tak, že již nebrání využití některých typů speciálních fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů. Zjednoduší se také administrace a dostupnost odborných služeb v oblasti návrhu fotovoltaických systémů, nově budou přijímány také podklady (projekty a energetická hodnocení) zpracované elektro projektanty s oprávněním dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Svěřenské fondy

Mezi oprávněné žadatele nově přibyl také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný rodinný dům vyčleněn do svěřenského fondu.

Tak co myslíte, budou se díky další dotační výzvě střechy rodinných domků i u nás zelenat o něco více, jak je to běžné na západ od tuzemských hranic?

Zdroj: blog domyvcesku.cz